Gemeentelijke monumenten

In 2009 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Lansingerland de leden van de Commissie Cultureel Erfgoed benoemd. De eerste taak van deze commissie was het doen van voorstellen aan het college voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Om een gemeentelijk monument te worden dient het monument aan meerdere criteria te voldoen omtrent architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, cultuurhistorische waarde, gaafheid en herkenbaarheid en zeldzaamheid.

In de collegevergadering van 23 maart 2010 heeft het College van B&W besloten om, naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie Cultureel Erfgoed, voornemens te zijn om panden en gebieden aan te wijzen als Gemeentelijk Monument.

In deze lijst zijn de (eerste) panden en gebieden beschreven waarvoor het voornemen bestaat deze als Gemeentelijk Monument aan te wijzen.

Bron: website gemeente Lansingerland (d.d. 26-04-2011)

Gemeentelijk monument Dorpsstraat 74

Dorpsstraat74

Dit vrijstaande pand uit ca. 1800 bestaat uit begane grond en zolderverdieping onder een met gesmoorde kruispannen gedekt zadeldak. De nokrichting staat haaks op de straat.
De voorgevel met entree is een tuitgevel met een gemetselde geveltop en vlechtingen. Op de top en de schouderstukken bevindt zich een natuurstenen afdekplaat. Er bevinden zich licht getoogde hanenkammen boven de deuren en de vensters.

De gevels zijn met rode baksteen gemetseld in kruisverband, de voorgevel heeft een gepleisterde plint. De schuiframen hebben een roedeverdeling van twaalfruits venster en negenruits venster. De paneeldeur heeft een geornamenteerd gietijzeren rooster en een bovenlicht met levensboom. Aan de zijgevels zijn houten bakgoten op ijzeren beugels bevestigd.

In de achtertuin bevindt zich een schuur onder mansardekap. Deze schuur is opgetrokken in roodgele baksteen in kruisverband. De kap is gedekt met gesmoorde kruispannen.

Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant. Karakteristiek voor periode.

Het pand is een onderdeel van een historisch gegroeid dorpsgebied en speelt daarin een beeldbepalende rol.

Het monument is van belang vanwege zijn plaats als voormalige oude boerderij in het centrum van het dorp.

Bron: Website gemeente Lansingerland - Besluitenlijst vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2011.

 

RK Kerk - Onze lieve Vrouwe Visitatie

Hoefweg 57

 

 

Het kerkgebouw uit 1854 bestaat uit een eenbeukige kerkzaal (zaalkerk) met een iets risalerende fronttoren, het geheel is ontworpen door W. Thijssen.

De voorgevel is een puntgevel, die in het midden wordt doorbroken door een uitgebouwde houten toren met verhoogde puntgevel. Boven de entree bevindt zich een nis met een modern beeldje van de zittende Maria met kind. Het zadeldak is gedekt met zwart geglazuurde Hollandse pannen. De toren heeft een ingesnoerde naaldspits, waarvan de dakbedekking bestaat uit bijzondere handgemaakte zinken platen, zogenaamde losanges. In de toren zijn rondbogige galmgaten opgenomen. De gevels zijn opgetrokken uit grauwe baksteen in kruisverband. Boven de vensteropeningen bevinden zich gemetselde rondbogen en boven de spaarvelden gemetselde strekken. Rondom bevinden zich uitkragende sierbanden.

In de voorgevel is een houten lijst opgenomen, zijnde een fries met muizetandlijst, waarin gele bakstenen decoratief zijn verwerkt, een houten bakgoot, een gepleisterde plint en een gepleisterde deuromlijsting. Tevens zijn hardstenen lekdorpels en dekplaten aanwezig.

De vensters zijn gestopt met enkele en gekoppelde rondboog glas-in-lood ramen, deels met figuratieve voorstellingen en een roosvenster, deels met decoratief glas-in-lood. Alle met ijzeren tracering.

Het huidige orgel werd in 1871 door Lodewijk Sjoerd Ypma gemaakt. In 1999 werd dit orgel in de oorspronkelijke uitvoering hersteld.

Interieur:

De kerk heeft een sober interieur. Opvallend zijn de glas-in-lood ramen met verschillende voorstellingen. Rechts van het priesterkoor een raam met de afbeelding van de H. Lambertus (1880) en boven de Antoniuskapel een raam toegewijd aan de H. Antonius (1944). Latere ramen hebben afbeeldingen van Maria te Fatima, van de H. Thomas van Aquino en de Boodschap van Gabriel aan Maria. De huidige kruiswegstatie werd in 1968 door de beeldhouwer W. Friesen vervaardigd. Het huidige orgel werd in 1871 door Lodewijk Sjoerd Ypma gemaakt. In 1999 werd dit orgel in de oorspronkelijke uitvoering hersteld.

Bijzonderheden:

Bouwstijl: waterstaatstijl.
In 1978 is het priesterkoor gewijzigd door R.K. van der Laan (Bossche School).
In 1988 onderging de kerk nogmaals een grote restauratie.


 

Gemeentelijke monumenten Hoefweg 60 en 62

 Hoefweg60-62

Dit pand is een gespiegelde twee onder een kap woning door een sloot van de weg gescheiden. het bestaat uit een begane grond en een dakverdieping onder zadeldak. De nokrichting ligt evenwijdig aan de weg. het zadeldak gaat, naar achteren toe, over in een lessenaarsdak met zwartgeglazuurde kruispannen. De voorgevel is een lijstgevel met geblokte hoekpilasters. De entree bevindt zich tussen een ingeblokte tussenrisaliet. De (dubbele) gevel is acht venstereenheden breed. De gevels zijn opgetrokken uit grauwe baksteen in kruisverband (met dunne voegen). In de geblokte hoek- en tussenrisalieten is decoratief gele baksteen verwerkt. Boven de deuren en de vensters bevindt zich een segmentboog die doorloopt in de deur- en vensteromlijsting. De voorgevel bevat wit geschilderde ramen, dorpels en een wit gepleisterde plint.

De overgang tussen dak en gevel wordt gevormd door een houten geprofileerde gootlijst. De profilering hiervan loopt door in de windveren van de kopgevel. De kopgevel bestaat uit wit geschilderd pleisterwerk met schijnvoegen op metselwerk.Er zijn wit geschilderde gietijzeren sierankers aanwezig.
De gevelopeningen zijn voorzien van T-schuiframen met decoratief glas-in-lood bovenlicht. De twee paneeldeuren met een ruitje hebben een smeedijzeren raam in het bovenlicht. in de kopgevels is op verdiepingshoogte een gekoppeld keperboogvenster met een ruitvormig bovenlicht aangebracht.

Bijzonderheden

De verbinding met de weg bestaat uit een vlakke houten brug met stalen brugleuning. hetis de restant van een ophaalbrug die bestaat uit smeedijzeren staanders, leggers bekroont met kuifstuk en twee schoren. (*)
Op het achtererf bevindt zich een houten schuur onder een zadeldak met zwart geglazuurde pannen. De deur is een dubbel openslaanfr deur / luik met een rondboog bovenlicht. (*)

Het object is een goed voorbeeld van een bepaalde bouwtrant. karakteristiek voor periode. Het object bezit bijzondere esthetische kwaliteiten.

Het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven. het object heeft een beeldondersteunende relatie t.a.v. de tegenoverliggende kerk (kerkhuisjes).