Afdrukken
Historie Bleiswijk dorpsverhalen

Op 21 oktober 1893 stond de onderwijzerswoning, gelegen naast de dorpsschool (de voormalige Vluchtheuvel), leeg. Hendrik van de Kraan was vertrokken en zijn opvolger Pieter van de Loo moest nog van de Kruisweg vandaan komen. Veldwachter Willem Schutter werd op die dag door de onderwijzer Jacobus Visser (29 jaar) aangeschoten met de mededeling dat zeven  ramen aan diggelen waren geschoten.

Schutter ging meteen kijken en constateerde dat de ramen aan de voorzijde verbrijzeld waren, plus nog een gebarsten ruit. Al gauw viel het hem op dat er door de ramen heen geschoten was, de jaloezie was beschadigd, evenals op vier plaatsen de schoorsteen recht tegenover dat raam. In de ruit boven de deur in de gang zaten drie gaten, terwijl Schutter in de gang nog een hagelkorrel vond. In totaal lagen in de woonkamer 17 hagelkorrels.

Hierna deed Schutter een buurtonderzoek. Ingetje Arendje Groeneveld (25 jaar), echtgenote van Hendrik Bontenbal, verklaarde dat zij twee schoten had gehoord, Maria van Dijk (48 jaar) een schot, Willem Stolk (15 jaar) twee schoten en Gerrit van Leeuwen (82 jaar) twee schoten. Niemand wist exact het juiste tijdstip te melden, waarschijnlijk middernacht.

Even later werd Schutter door Jan Mostert (35 jaar), verkoper, benaderd die zei dat Dirk de Bruijne (41 jaar), bakker, "er alles van af wist". Hij had Theodorus Marinus Johannes Pieterse (26 jaar), bakker, horen zeggen dat hij schoten heeft gelost. Schutter naar De Bruijne, waarop De Bruijne tegen hem zei "dat hij goede vrienden is met alle mensen en dat niemand weet wat Pieterse hem gezegd heeft". De Bruijne voegde nog toe dat Pieterse even voor twaalven in zijn bakkerij was geweest met een, gemonteerde, geweer om zijn schouders.

Hierna hoorde de veldwachter Jacob Nicolaas Vollebregt (26 jaar), huisschilder. Deze liep die bewuste avond met Pieterse, die een geweer bij zich had, en Cornelis Uitdenbogerd, in de richting van het dorp. Bij de onderwijzerswoning bleven ze even staan, waarop zij werden aangesproken door de nachtwaker Hendrik Buitenhuis, die hen een goeden avond wenste.  Als antwoord verwenste Pieterse hem met "krachtige woorden".

Op 27 oktober 1893 deelde Leendert Philippus Daniel Mulder, (32 jaar), bakker, mee, dat hij 24 oktober in Rotterdam op bezoek was bij Aagje van Ruitenburg, echtgenote van Barend Zandstraa, politieagent. Aagje vertelde hem dat Cornelis Uitdenbogerd de dag daarvoor bij haar langs was geweest en beweerde dat Pieterse door het raam van de onderwijzerswoning had geschoten.

Vervolgens hoorde Schutter naar aanleiding van geruchten Arie van der Wulp (18 jaar), bakkersknecht, die verklaarde dat hij op de bewuste nacht, in opdracht van zijn baas, Rijnier Kok, bakker, naar bakker Pieterse moest gaan. Op ongeveer 30 passen van de woning en bakkerij hoorde hij geweerschoten, gevolgd door glasgerinkel. Hierna werden de twee knechten van Pieterse gehoord: Gerardus van der Lecq (24 jaar) en A. Leeuwenburgh. Van der Lecq verklaarde dat hij in de nacht van 20 op 21 oktober door Hermina Hendrika Groeneveld, de vrouw van Pieterse werd gewekt. Terwijl hij aan het aankleden was hoorde hij  twee geweerschoten. In de bakkerij gekomen kwamen Cornelis Uitdenbogerd en Pieterse net naar binnen, en zeiden ze tegen van de Lecq: "stil, niets zeggen". Even daarna Pieterse tegen Uitdenbogerd: "kan ik niet goed schieten". "Nou, en ik dan" zei Uitdenbogerd. Pieterse weer tegen van der Lecq: "niets zeggen hoor, al moet je sterven". De twee bleken "heel veel schik" te hebben over hun schietgedrag.

Vervolgens werd Pieterse door burgemeester Van Griethuijsen gehoord, die verklaarde na uit te zijn geweest meteen naar bed was gegaan na "eerst volk gewekt te hebben". Geweerschoten had hij niet gehoord en ook had hij niemand gezien.

Bron:  AGB 1811-1948, processen-verbaal van gepleegde overtredingen, inv.nr. 1504.