Een van de doelstellingen van OVMB is het ijveren voor het behoud van het eigen karakter van het dorp en zijn directe omgeving van zowel landschap als de gebouwen en monumenten.

De voormalige gemeente Bleiswijk heeft een rijke historie. Op sommige plekken zijn nog sporen uit de twaalfde eeuw te vinden. Het is van groot belang dat, waar dit nog mogelijk is, de geschiedenis van Bleiswijk, zichtbaar in gebouwen en gebieden bewaard blijft. Het college van B&W van Lansingerland heeft dan ook de Commissie Cultureel Erfgoed ingesteld om hierover te adviseren. Hieronder treft u meer informatie aan over de Commissie Cultureel Erfgoed en de monumenten in Bleiswijk.

Commissie Cultureel Erfgoed

In 2009 heeft het college van B&W de leden van de Commissie Cultureel Erfgoed benoemd. De commissie is samengesteld uit deskundigen uit de sector en met kennis van de verschillende kernen. De commissie heeft de taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het cultureel erfgoed in Lansingerland. Onderdeel daarvan is het uitbrengen van advies over de selectie van (nieuwe) gemeentelijke monumenten.

De leden en het bestuur van OVMB zullen het werk van de Commissie Cultureel Erfgoed van harte ondersteunen.

Monumenten

Er zijn twee soorten monumenten, rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
Klik hier om bij de fietstochten langs de monumenten in Lansingerland te komen.