In 2009 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Lansingerland de leden van de Commissie Cultureel Erfgoed benoemd. De eerste taak van deze commissie was het doen van voorstellen aan het college voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Om een gemeentelijk monument te worden dient het monument aan meerdere criteria te voldoen omtrent architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, cultuurhistorische waarde, gaafheid en herkenbaarheid en zeldzaamheid.

In de vergadering van burgemeester en wethouders d.d 23 augustus 2011 is besloten binnen Bleiswijk de volgende panden definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Op de website van de gemeente Lansingerland kunt u  de lijst van rijks- en gemeentelijke monumenten in Bleiswijk inzien.

Bron: Website gemeente Lansingerland - 3 september 2015.

 

LINKS: