Gemeentelijk monument woonhuis aan de Dorpsstraat 38, de voormalige dokterswoning. 

Dorpsstraat38

 

Deze voormalige dokterswoning uit de periode 1875-1900, genaamd "De Drie Berken", met Neo-renaissance detaillering heeft een rechthoekig grondplan en bestaat uit een kelder (rechter zijgevel), begane grond en dakverdieping. De nokrichting loopt evenwijdig aan de straat. Het afgeplatte zadeldak met zeer steile dakschilden is gedekt met leien in Rijndekking. In het dakvlak bevinden zich drie symmetrisch geplaatste dakkapellen met gecanneleerde pilasters.
De voorgevel is een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met rechts van het midden de entree. De vensteropeningen zijn gestopt met T-schuiframen, deels met glas-in-lood bovenlicht. De paneeldeur heeft een getralied ruitvorming ruitje, met glas-in-lood in het bovenlicht. Er is een keldervenster.
De gemetselde gevels hebben een wit geschilderde afwerking van pleisterwerk met een grijs geschilderde plint. De bakgoot en de dakrand hebben een houten geprofileerde gootlijst. De dakschilden hebben een houten omlijsting met eenvoudige ornamentiek. De achtergevel heeft een uitbouw onder een lessenaarsdak, gedekt met kruispannen.
Op het achtererf bevindt zich een houten schur onder zadeldak met decoratief gesneden windveren. Aan de rechterzijkant van het pand staan twee gepleisterde hekpijlers, die aan elkaar zijn verbonden door een decoratieve smeedijzeren boog met de tekst "De Drie Berken" en een dubbel openslaand smeedijzeren toegangshek (van latere tijd).

Een leilinde voor de voorgevel en o.a. een forse rode beuk op het achtererf behoren niet tot het monument. 
Dit woonhuis is een goed voorbeeld van een typologische ontwikkeling. Karakteristiek voor de periode.
Het woonhuis heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp. Sterk beeldbepalend als element en straatwand (orientatiepunt).
Het woonhuis is van belang vanwege de oorspronkelijkheid en de gaafheid van het exterieur. 

Bron: Website gemeente Lansingerland - Besluitenlijst vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2011.