De kerk heeft een lengte van ongeveer 26 m en een breedte van 6,5 m. De sacristie is uitgebouwd aan het koor en meet ca. 4 bij 4 meter.

De geschiedenis van de Dorpskerk begint tussen 1242 en 1276, een periode waarin het gebied door de graaf van Holland ter ontginning wordt uitgegeven. Een mogelijke vorm van het toen bestaande kerkje is hieronder aangegeven.

alt

Door de slappe veengrond waarop de kerk was gebouwd is de geschiedenis er één van verzakkingen, afbraak en herbouw. In 1532 kreeg de plattegrond van de kerk zijn huidige vorm. Het jaartal 1668 op de balk in het middenschip verwijst naar de verhoging van het schip tot de hoogte van het koor in dat jaar.

alt

Een algehele restauratie met een definitieve onderheiing vond plaats van 1971-1973. Aantasting van het houtwerk door de bonte knaagkever noopte tot een tweede restauratiefase in 2002. Hierbij werden ook de tekstborden en het predikantenbord gerestaureerd en de oorspronkelijke kleuren uit de 17e eeuw aangebracht.

alt

 

De kerk die reeds bij het kerkepad van 1988 werd geroemd om één van de mooiste interieurs van Zuid-Holland is er na de restauratie van 2003 alleen maar mooier op geworden en in zijn oude luister hersteld.

 

 

 

 

 

 

Omschrijving van het rijksmonument

Nederlands Hervormde Kerk. Eenbeukige dorpskerk met vijfzijdig gesloten koor, eerste helft 16e eeuw. Opmerkelijk tongewelf met verhoogd middendeel, zonder trekbalken. Op het dak een houten klokkenkoepeltje. Tot de inventaris behoren: een eikehouten preekstoel, 1622, met koperen lezenaar, doopbekkenhouder en twee kaarsarmen, een eikehouten doophek, 17e eeuw, waarop koperen lezenaar met twee armluchters, alsmede een koperen kandelaar. Achter de preekstoel twee grote tekstborden met omlijstingen, 17e eeuw, een herengestoelte met overhuiving en twee eenvoudiger herenbanken, 17e eeuw. Vier koperen kronen, 17e eeuw. Een aantal grafzerken 16e en 17e eeuw. Boven de westgevel een slank, met leien bekleed torentje, waarvan de naaldspits vernieuwd is in 1837. Orgelkas met bekronende beelden. Hierin een instrument met Hoofdwerk en Onderpositief, in 1842 gemaakt door L. van den Brink en Zonen. Mechanisch torenuurwerk, Van Bergen, 1917. In dakruiter klok van S. Butendiic, 1448, diameter 45,4 cm.

In 1974 is dit monument onder monumentnummer 9629 ingeschreven in het monumentenregister van de overheid als rijksmonument.