Afdrukken
Historie Bleiswijk

F.J. Tollens (burgemeester van Bleiswijk van 1845 - 1869)

Franciscus Johannes Tollens werd 21 juni 1815 te Rotterdam geboren als zoon van Hendrik Tollens Caroluszoon en Gerbranda catharina Rivier. Zijn vader is de koopman-dichter die door zijn tijdgenoten zo gewaardeerd werd. Wie heeft niet gehoord van "Wien Neerlandsch bloed" en "Overwintering der Hollanders op Nova Zembla" ?

Burgemeester Tollens was gehuwd met Sophia Elisabeth Gaumont. Veel meer van hem weten we ook niet. Hij woonde vermoedelijk te Bleiswijk, want zijn vrouw overlijdt er op 31 januari 1865. Na beeindiging van zijn burgemeestersambt verlaat hij Bleiswijk en overlijdt op 20 april 1889 te Rijswijk.