Waar het water van de oude Rotte
spelend langs de oevers stoeit;
waar in malse, groene weiden
krachtig rundvee vrolijk loeit;
waar in uitgestrekte velden
groen en koren welig groeit:
Daar is ons Bleiswijk;
hoe klein het ook zij,
vroeg was het bekend reeds in de dorpenrij.
Bleiswijk met je bruggetjes,
met je land en wei, met je groentekassen:
U beminnen wij.

Waar over al de rechte vaarten
menig brugje draaiend gaat;
waar vergrijsd al door de eeuwen
statig de oude dorpskerk staat;
waar in bloem- en groentekassen
des vooruitgangspolsslag slaat:
Daar is ons Bleiswijk;
hoe klein het ook zij,
vroeg was het bekend reeds in de dorpenrij.
Bleiswijk met je bruggetjes,
met je land en wei, met je groentekassen:
U beminnen wij.

P. Schuijer
oud-hoofd O.L.S.