image001

Het wapen van Bleiswijk is gedeeld in twee helften. De heraldisch rechterhelft is doorsneden met boven in zilveren ondergrond zeven lozanjes van rood, geplaatst vier en drie, en beneden in zilver drie ballen van zwart.

De linkerhelft heeft een gouden ondergrond met een dubbele adelaar van zwart, gekroond met goud.

Het wapen met de ballen is ontleend aan het wapen van het geslacht van Bleyswijck. De adelaar houdt mogelijk verband met het wapen van het Hoogheemraadschap Schieland, dat ook een adelaar met kroon bevat.

De Hoge Raad van Adel heeft bij besluit van 24 juli 1816 dit wapen aan de gemeente Bleiswijk op een desbetreffend verzoek bevestigd.

N.B. Lozanjes betekent "ruiten".

 

De betekenis van de drie gedeelten van het wapen wordt als volgt verklaard:

a. een zwarte tweekoppige adelaar, overtopt door een (keizers)kroon, op goud: het wapen van het keizerrijk Duitsland, gevoerd door karel V, als opvolger van de Graven van Holland en de Bourgondische hertogen Heer van de Hoge heerlijkheid Bleiswijk;

b. drie zwarte bollen of schijven op zilver het wapen van de Heerlijkheid en het dorp Bleiswijk welk wapen ook is overgenomen door de leden van het voorname Delftse geslacht dat zijn naam mede ontleende aan het dorp;

c. zeven rode ruiten op zilver: een niet geheel zeker verklaarbaar onderdeel van het wapen, dat of kan duiden op het wapen van de Graaf van Hoogstraaten, stadhouder van Holland (1522-1540) Anthonie van Lalaing als vertegenwoordiger van de keizer van het Heilige Roomse Rijk, 

of

met het getal 7 een nadere specificatie is van het dorp Bleiswijk, vroeger Blasiuswijk, (vgl. prof.dr. J de Vries (Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen (Utrecht 1962, p.32), genoemd naar de patroonheilige Blasius,een van de zeven "Noodhelpers" (Agatha barbara, Blasius, Christoforus, Cyriacus, Dionysius, Erasmus; c.q. Eustachius, Joris, Catharina, Margaretha, Panthalion, Vitus Aegidius, Blasius).