Nieuwe tentoonstelling "Opdat wij niet vergeten ..." in het Historische Museum Bleiswijk

Tijdens Koningsdag op zaterdag 27 april 2019 is de nieuwe tentoonstelling tussen 10 uur en 16 uur te bezichtigen.

Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat Bleiswijker Rens Jacobs om het leven kwam in Nederlands-Indië.

Op 20 juli 1949 overleed hij op 23-jarige leeftijd als medebrenger van "Orde en Vrede" in een land ver van huis, terwijl hij getrouw zijn plicht vervulde waartoe het Vaderland hem geroepen had.

Ter nagedachtenis aan dit feilt heeft de toenmalige burgemeester Lamers van Bleiswijk in 2000 naast het Oorlogsmonument op de hoek van de Kerkstraat en de Dorpsstraat het Nederlands-Indië monument onthuld voor de gevallene L.E. Jacobs.
Aan dit feit wordt in de nieuwe tentoonstelling aandacht besteed. De persoonlijke spullen van Rens Jacobs zijn na zijn overleden via het Nederlandsche Roode Kruis in een houten kist terug naar Nederland verstuurd.

Zowel de kist als de diverse persoonlijke en militaire hulpmiddelen worden getoond. Ook zijn posthuum ontvangen ereteken voor "Orde en Vrede" is opgenomen.

Naast dit hoofdthema vind u andere thema's in de vitrines zoals o.a. werk en ambachten, dagelijkse leven uit vroeger tijden en tuinbouw. We tonen naast foto's ook voorwerpen en gereedschappen uit grootouders tijd.

De OVMB is ook hoeder van ons materiele en immateriele erfgoed.
Ook daar vind u voorbeelden van in de vitrines.

Tevens zijn er foto's te zien van Museale panden, zowel rijksmonumenten als gemeentelijke monumenten.
Tenslotte: Het boek Monumenten van Lansingerland is in het museum te koop voor € 24,95, evenals het boek 'Zoiets vergeet je niet' - Bleiswijk, 1940-1945 voor € 14,95.

U bent van harte welkom! Neemt u introducees mee !
Verder is de tentoonstelling tijdens openingstijden te bezichtigen.