Afdrukken

 

De Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk [OVMB] is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en donateurs, volgels de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

OVMB legt persoonsgegevens vast van leden en donateurs ten behoeve van de inning van lidmaatschaps- en donateursgelden, de aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten van de OVMB. Leden en donateurs hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

OVMB zal deze persoonsgegevens niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bepalingen.

Cookies

 

ovmb.nl gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Wij gebruiken geen cookies ten behoeve van Analytic diensten.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met paginas van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.