Afdrukken

De tentoonstelling "Hoe Bleiswijk is veranderd in de loop der jaren" is vanaf 1 november 2021 te zien.
In deze tentoonstelling laten we zien hoe na 1950 Bleiswijk veranderde tot heden.
Maar voor je de veranderingen begrijpt moet je eerst weten hoe Bleiswijk in de loop der tijden is ontstaan.
Vanaf ca. 1000 nemen wij je mee in de tijd.

Van ontginning en ontwatering van het moerasgebied tot het afgraven van het veen, het slagturven en turven tot de ontwikkeling van de grote gevaarlijke waterplassen rond 1750. Hierna de tot één geheel samenvoegen van vijf voormalige polders tot één droogmakerij door 27 watermolens die in molengangen stonden.

De volgende thema's komen o.a. aan de orde: