Op 16 november 2022 hield OVMB haar Algemene Vergadering in het Historisch Museum Bleiswijk, Dorpsstraat 5, in de bovenzaal.
Hieronder staan de vergaderstukken, die tijdens de vergadering worden behandeld:

Documenten AV 16 november 2022

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk ziet er als volgt uit:

G. van der Knaap, voorzitter, genealogie en gemeentelijk fotoarchief
M.S.J. de Korte, secretaris
D.J.W. de Hoog, penningmeester
A.J. van Dam-Kasbergen, lid en fotoarchief

Ere-leden:
Loes Frese
Dirk Luijendijk

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers zonder bezoldiging.
Sinds 1-1-2008 heeft de OVMB een ANBI status met als RSIN/fiscaal nummer 816072358.