Het blad Blesewic ontvangen de leden en de donateurs die minimaal € 17,50 per jaar betalen, gratis. Blesewic wordt 2x per jaar uitgegeven.

Het blad Blesewic is nog na te bestellen. Losse nummers van de Blesewic zijn (zo lang de voorraad strekt) nog te bestellen via de contactpagina voor € 5,00 excl. verzendkosten. (Voor leden € 2,50 excl. verzendkosten).
Verzendkosten zijn per Blesewic  € 2,50 extra.

Hieronder vind u de inhoudsopgaven van de tot nu toe verschenen nummers van de Blesewic.

 

Nr

Uitgave

Inhoud

 78

Juli 2018

Waterbeheer in onze regio door de eeuwen heen
Over de Rotte: toezichthouders, dijkdoorbraken en waterbeheer

Leenmannen en ambachtsheren, toezichthouders van Schieland die controle en zorg over dijken en omliggend water hielden. Dijkdoorbraken, waterbeheer met molens toen, gemalen nu.

Lichtgeel, 40 pagina's

 77

Februari 2018

Boerderij Vernieuwd Land van Noordhoek langs de Lange Vaart

  • Tentoonstelling 'Geketende Burgemeesters'
  • Familie Noordhoek in Bleiswijk
  • Oude maten
  • Tentoonstelling Bleiswijkse kunstenaars en oud speelgoed

Lichtgeel, 40 pagina's

 76

Juli 2017

De Negotiatie 'Land Is Zekere Bezitting' (deel 4)
De geschiedenis van de Negotiatie in Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg vanaf de oprichting in 1782 tot de opheffing in 1920.

Eigendommen van de Negotiatie en de huurders zoals de Rotte- en Boezemdijken (met bronnen).

Lichtgeel, 40 pagina's.
 

 75

December 2016

Als het gaat vriezen gaan wij ontdooien
De geschiedenis van de IJsclub Bleiswijk

Lichtgeel, 54 pagina's

 74

Juli 2016

De Negotiatie 'Land Is Zekere Bezitting' (deel 3)
De geschiedenis van de Negotiatie in Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg vanaf de oprichting in 1782 tot de opheffing in 1920.

De Overbuurtsen Polder 1778-1782 ten noorden van het dorp Bleiswijk (met bronnen).

Lichtgeel, 54 pagina's

 73

December 2015

De Negotiatie 'Land Is Zekere Bezitting' (deel 2)
De geschiedenis van de Negotiatie in Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg vanaf de oprichting in 1782 tot de opheffing in 1920.

De Overbuurtsen Polder 1778-1782 en de genealogie van de huurders in deze polder (met bronnen).

Lichtgeel, 52 pagina's

 72

Juli 2015

Rondom het Bleiswijkse Verlaat 2
Wonen en werken langs een deel van de Rotte

  • Interessante woningen en bedrijven langs een deel van de Rotte

 71

December 2014

Rondom het Bleiswijkse Verlaat 1
Wonen en werken langs een deel van de Rotte

  • Technische, historische en vermeldingswaardige gegevens over het Bleiswijkse Verlaat.
  • Enkele verlaten en een overtoom in de buurt van het Bleiswijkse Verlaat.
  • Interessante woningen en bedrijven langs een deel van de Rotte

Lichtgeel, 38 pagina´s

 70

Juli 2014

De Negotiatie 'Land Is Zekere Bezitting (deel 1)
De geschiedenis van de Negotiatie in Bleiswijk, Bergschenhoek en Hillegersberg vanaf de oprichting in 1782 tot de opheffing in 1920.
De Klappolder 1778-1782 en de genealogie van de huurders in de Klappolder (met bronnen).

Lichtgeel, 42 pagina's

 69

December 2013

75 Jaar Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen tot Vrouwen van Nu in Bleiswijk
Een stukje algemene geschiedenis van de Bond
Van Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen tot Vrouwen van Nu in Bleiswijk

Lichtgeel, 48 pagina's
 

 68

Juli 2013 

Bleiswijk 1700 - 1770
Algemene schets, het openbare leven, het dagelijkse leven in Bleiswijk in de periode 1700 - 1770.
Grote opschoningsaktie van 1723, de visserij, veenlanden, scheepmakerijen en een globale rondleiding door Bleiswijk in die periode.

Lichtgeel, 38 pagina's 

 67

December 2012 

De tuinbouwveiling - een historische beschouwing 
Tuinbouwgeschiedenis, algemene geschiedenis van de 'vermarkting' van tuinbouwproducten. De veilinggeschiedenis dicht bij huis.

Lichtgeel, 46 pagina's

 66

 Juli 2012 

De brandweer
Algemene geschiedenis over de brandweer, de brandweer in Bleiswijk door de eeuwen heen, branden; H.C. [Bertus] Ammerlaan (1929), P. [Piet] Veenman, W. [Wijnand] van der Lecq (1949)

Lichtgeel, 46 pagina's 

 65

 December 2011

Bleiswijk in de tijd van de Van Wanings (1804 - 1843) 
Jacob van Waning, Jacob Isaac van Waning, Hoekeindseweg, Dorpsstraat, Kerkstraat, Hoefweg 

Lichtgeel, 46 pagina's

64 Juli 2011

De zorg dichtbij huis
Een stukje algemene geschiedenis van 'De zorg dichtbij huis'; De volksgezondheidszorg van weleer in Bleiswijk; De kruisvereniging in Bleiswijk, Interkruis-Bleiswijk, de Thuiszorg.

Lichtgeel, 46 pagina's

63

December 2010

Woelige tijden in Bleiswijk
[1780-1815; baljuws / schouten: Nicolaas J. Woordhouder (1770-1793), Lambertus van Kouwenberg (1793-1795), Geurt Quint (ged. Lexmond 1755; 1795-1804) en Jacob van Waning (1804-1836); vrijcorps, onlusten, omwenteling, inkwartiering, bestuurswijziging, ds. Hendrik de Koe (1789-1800)].

Lichtgeel, 38 pagina’s 

62

Juli 2010

De laatste palingvisser van Bleiswijk

Lichtgeel, 46 pagina’s

 

61

December 2009

Van boerenknecht tot ereburger
De levensloop van Cornelis Neeleman

Lichtgeel, 48 pagina’s

60

Juli 2009

Bleiswijkse gerechtsdienaren

Lichtgeel, 36 pagina’s

59

December 2008

De boerderij ‘Werk en Hoop’

Lichtgeel, 46 pagina's

 

58

Juli 2008

Chirurgijns in Bleiswijk

Lichtgeel, 46 pagina's

 

57

Juli 2007

De buur(t)school aan de kruisweg  (2)

Lichtgeel, 46 pagina's

 

56

December 2006

De buur(t)school aan de Kruisweg (1)

Lichtgeel, 42 pagina's

 

55

Juli 2006

Kranenburg

Een kasteel aan de Rotte

Lichtgeel, 46 pagina's

 

54

December 2005

Boerderij “Weltevreden”

Familie Oosterlaan

Lichtgeel, 32 pagina's

53

Juli 2005

De Kruisweg, deel 3

Het leven in het algemeen

Lichtgeel, 40 pagina's

·De Kruisweg (deel 3)

·Laatste deel: Het leven in het algemeen.

·Volksgezondheid en hygiëne

·Het gezag door de eeuwen heen

·Een voortzetting van de wandeling

 

52

December 2004

De Kruisweg, deel 2

Het dagelijkse leven van toen

Lichtgeel, 40 pagina's, inhoud:

·De Kruisweg (deel 2) Het dagelijkse leven van toen.

·Kruisweg, behorende tot de Heerlijkheid Bleiswijk

·Historisch overzicht in een notendop

·Buurtleven aan de Kruisweg

·Ambachten en middenstanders

·Een wandeling over de Kruisweg: huizen en hun bewoners, horeca- en andere bedrijven

 

51

Juni 2004

Baljuws en schouten van Bleiswijk

Lichtgeel, 40pagina's, inhoud:

·Baljuws en schouten van Bleiswijk (special)

·Gerrit Willemsz 1935

·Kerstant van den Berghe 1411

·Hendrik van Lunen 1411

·Gillis van Cralingen 1411

·Hantel 1412

·Engebrecht 1470

·Gerrit Claesz 1491 - 1515

·Arie Gerritsz 1522-1548

·Gerrit Aertsz Hofland 1539 - 1560

·Gijsbrecht Arentsz van Duijvenvoorde 1562-1569

·Cornelis Fransz Jonckhart 1576

·Claes Dircksz Hoff 1577-1586

·Cornelis Cornelis Goossensz 1577-1578

·Gerrit van Dueren 1584

·Adriaen Willemsz van Dijck 1587-1588

·Lenert Matheusz 1588-1594

·Cornelis Willlemsz de Lange 1594-1602

·Pieter Goossensz Hofland 1603-1610

·Gerrit Pietersz Hofland 1611-1660

·Abraham Gerritsz hofland 1661-1671

·Godefridus Swinnas 1671-1681

·Willem Rammelman 1682-1684

·Dirk Blom 1685-1726

·Willem Croes 1727-1749

·Jan Bernard de la Faille 1749-1768

·Nicolaas Johannes Woordhouder 1770-1793

·Lambertus Kouwenberg 1794-1795

·Geurt Quint 1795-1802

·Jacob van Waning 1804-1811

 

50

December 2003

De Kruisweg – Boerderijen

Lichtgeel, 44 pagina's,inhoud:

·De Kruisweg - Boerderijen

·Kruisweg, behorende tot de Heerlijkheid Bleiswijk

·Kruisweg, buurtschap in de branding van verstedelijking, deel1 (boerderijen)

·De boerderij van de familie C. van der Spek, Kruisweg 1

·De boerderij van de familie C. van der Sterrre, Kruisweg 2

·De boerderij van de familie I.D. Louwerse, Kruisweg 5

·De boerderij "Klapeinde", in het bezit van de familie F.H.G.J. Grandia, Kruisweg 23

·De boerderij die naast de oude Sparwinkel stond. Kruisweg 72 t/m 90

·De boerderij aan de "nieuwe weg" van de familie P. van der Eijk, Nieuwe Hoefweg 2

·Voorheen de boerderij van de familie C. van den Berg, Kruisweg 106

·De boerderij van de familie J. van der Spek, Kruisweg 35

·De boerderij "Den Hoef" van de familie Eindhoven, Kruisweg 118

·De boerderij van de familie Van Straalen, Kruisweg 45

·De boerderij "De Beelaertshoeve", voorheen familie Paul, Zoetermeerselaan 12

 

49

Juni 2003

De Remonstranten in Bleiswijk 1610 – 1865

Lichtgeel, 40 pagina's, inhoud:

·Inleiding

·Bleiswijk tussen 1610 en 1865

·De heerlijkheid Bleiswijk

·Bevolkingsaantallen ten gevolge van turfwinning

·De Remonstrantse Broederschap

·De Remonstrantse Broederschap nu

·Vóór de stichting van de Remonstrantse Broederschap

·De Dordtse Synode 1618 - 1619

·De stichting van de Remonstantse Broederschap

·Episcopius en Slatius in Bleiswijk

·Opkomst van de Remonstrantse Gemeente

·Bloei van de Remonstrantse Gemeente

·Teloorgang van de Remonstrantse Gemeente

·Het kerkgebouw en de pastorie

·Nawoord

 

48

Oktober 2002

De Van Waningstraat 75 jaar

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·van Waningstraat 75 jaar

·Ligging

·Huizenbouw

·Bewoners

·Beroepen

·Gebeurtenissen

·Bewonersregister

·Van Yperen's al dan niet van Ieper en daarmee aangetrouwde families (vervolg)

 

47

December 2001

Halleluja

Lichtgeel, 28 pagina's, inhoud:

·Halleluja(h)
(Een gemengd Christelijk Zangkoor in Bleiswijk)

·De pest in Bleiswijk

·Brandplaatjes

 

46

Juni 2001

De Van Yperens, al dan niet Van Ieper en daarmee aangetrouwde families

Lichtgeel, 36 pagina's,

·inhoud: familieonderzoek Van Yperens en aangetrouwde families

·Verspreiding in Nederland en elders

·De herkomst van de familienaam

·Middeleeuwse naamgenoten

·Familie en naamgenoten uit latere tijden

·Van Yperens al dan niet van Ieper

·Resultaat van onderzoek

·Kwartierstaat Theo van Yperen

·Bronnen van onderzoek

·Meer om Ieper

·Conclusie

 

45

December 2000

De Rooms Katholieke Kerk te Bleiswijk

Lichtgeel, 36 pagina's, inhoud:

·Parochiekerk O.L.V. Visitatie van Bleiswijk

·De Rooms Katholieke kerk te Bleiswijk voor de hervorming

·De Nederduits Gereformeerde of Nederlands Hervormde Kerk te Bleiswijk

·Remonstranten en contra-remonstranten in Bleiswijk sedert de hervorming

·De Rooms Katholike Kerk te Bleiswijk sedert de hervorming

·De Parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie te Bleiswijk

·Rooms Katholieke scholen te Bleiswijk

·Pastoors en kapelaans sedert de stichting van de parochie O.L.V. visitatie te Bleisiwjk in 1852

·Zusters uit de Parochie O.L.V. Visitatie

·Broeder uit de parochieO.L.V. Visitaite

·Priesters uit de parochie O.L.V. Visitatie

 

44

Mei 2000

Lichtgeel, 28 pagina's, inhoud:

·De Zegher Lijcophoeve

·Annonce openbare vrijwillige verkooping, 1925

·Het huurcontract voor zeven jaren, 1927

·Rekening P. v.d. Velden

·Rekening van S. van Wingerden & Zn.

·Rekening van Haitsma

·Brief van jhr. C.A.W. Beelaerts van Emmiehoven aan Nicolaas van Vliet, 1928

·Brief van de notaris betreffende nalatenschap

·De familie van Vliet

·Luchtfoto 1968

·Huiselijk tafereeltje

·De boerderij in 1998

·Omslag huurcontract anno 1927

 

43

December 1999

Lichtgeel, 32 pagina's, inhoud:

·Sociale huurwoningen in Bleiswijk,
woningbouwvereniging VeVoVeVo

·De oprichting

·Het eerste nieuwbouwproject

·De eerste bewoners

·Het vervolg van de bouwactiviteiten

·Mededelingen van de redactie

·Oproep van Theo van Yperen

 

42

Mei 1999

Lichtgeel, 28 pagina's, inhoud:

·Boerderij Hoefweg 41-43
"Wat men ziet en wat met niet ziet"

·Aanwinsten

·Foto's div. boerderijen met familie's

 

41

December 1998

Lichtgeel, 28 pagina's, inhoud:

·Aanwinsten

·Poffertjes of kuikens?

·Kranenburg

·Het Bleiswijks Verlaat

 

40

Juli 1998

Lichtgeel, 32 pagina's, inhoud:

·Sociale huurwoningen in Bleiswijk

·"N.V. Maatschappij Bleiswijk"

·Archeologische opgravingen in Bleiswijk

·Nieuwe aanwinsten sinds januari 1998

·Opmerkingen

 

39

December 1997

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·Nieuwe aanwinsten

·Pieter van Bleiswijk

·Correspondentie uit de 19e eeuw

·Herberg "Het Wapen van Rome"

·Pastorie van de Remonstrantse Kerk

 

38

Juni 1997

Lichtgeel, 28 pagina's, inhoud:

·Familie van der lecq

·Aanwinsten

·Archeologie

 

37

December 1996

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·In memoriam Jaap Holl

·"Crescendo"

·Aanwinsten

 

36

Juni 1995

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·Na de bevrijding

·Tentoonstelling 50-jarige herdenking bevrijding 1945

·Bleiswijk: Binnenlandse strijdkrachten

·Een gedicht bij de gedenksteen

·Uit het familiealbum van ...Fijan

·De Bleiswijkse E.H.B.O.

·Aanwinsten

 

35

Maart 1995

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·1940 - 1945 Bleiswijk 50 jaar bevrijding / Herdenkingstentoonstelling

 

34

December 1994

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·S. Huisman sr.

·Het rieten dak

 

33

September 1994

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·Bleiswijk anno 1910 (deel3), timmermansbedrijf P. van den Berg

·De vrijwillige brandweer

·Het gezin Van den Berg

·"Ons Rotterdam"

·Bij de voorpagina

·Dorpsstraat gedeelte "De Zwaan", anno 1954

·Met van Moorsel en Henk Valkenburg

 

32

Juni 1994

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·De industiële middenstand anno 1910 (deel12

·Overzicht industriële middenstand te Bleiswijk

·S. Huisman sr.

·H. Bontenbal

·W. A. Luiten

 

31

Maart 1994

Lichtgeel, 24 pagina's, inhoud:

·De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Bleiswijk

·De openbare lagere school in 1918

·Uit het familiealbum van ...Koenekoop

·"Den Berchsen Hoek"

·Bleiswijk anno 1910 (deel1)

 

30

December 1993

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Uit het familiealbum van ....Hellemons

·Ook al rijp voor de slopershamer?

·Foto's uit de jaren vijftig met de B.B.

·Het nieuwe gymnastieklokaal

·Wandelende B.B.ers in de jaren vijftig

 

29

September 1993

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Een bekend stukje Dorpsstraat

·Dijkdoorbraak in Bleiswijk

·In de schijnwerpers:
A. Hellemons, wielrenner (Tour de France)

·Bleiswijk

 

28

Juni 1993

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Bij de kruising Dorpsstraat - Kerkstraat

·Leesgezelschap "eensgezind"

·De familie Kok te Bleiswijk

·"De Volharding" feestelijk geopend

 

27

Maart 1993

Okergeel, 32 pagina's, inhoud:(burgemeesterspecial)

·J. van Waning

·W.H. Vogel, F.J. Tollens en P.C. Stoop

·J.G.M. Griethuijzen

·De burgemeesterswoning

·H.J.M. Modderman

·De intocht, ruiters te paard

·De intocht van Jhr. B.P.S.A. Storm van 's Gravensande

·Jhr. B.P.S.A. Storm van 's Gravensande

·Sieling

·Het comité in 1913

·J. Baan

·J. Bakker

·Commissaris Klaasesz en koningin Juliana op bezoek

·F.J. Krop

·F.J. Krop en C. Kasbergen

·De installatie

·Jac. van der Linden

·de installatie en 12,5 jaar. burgemeester

·Het nieuwe gemeentehuis en het bezoek van Koniningin Beatrix

·Een collage met Jac. van der Linden in de hoofdrol

 

26

December 1992

Okergeel, 32 pagina's, inhoud:

·Molengang C

·De oudste generaties van het geslacht Witten

·De ijsclub "Bleiswijk"

·"Hoop vleit de landman"

·Bleiswijk, een gedicht

 

25

September 1992

Jubileumuitgave voor alle Bleiswijkers

Okergeel, 28 pagina's, inhoud:

·Ter introductie

·Wat doet de Oudheidkundige Vereniging Bleiswijk?

·'t Huis Kranenburg

·Bent u enthousiast geworden?

·Ter lering ende vermaak

 

24

Juni 1992

Okergeel, 32 pagina's, inhoud:

·Aanduiding van de molens en de huisnummers

·Bestek en conditie tot het maaken van eenige agtkanten watermoolens, voor de droogmakery van Blyswyk en Hilligersberg

·Overzichtskaartje met de nummering van de molens

·Enkele aantekeningen n.a.v. vergaderingen over de droogmakerij Bleiswijk - Hilligersberg

·Over de molens en de molenaars: Het begin

·Molengang A en B

 

23

December 1992

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Cranenburgh opgenomen in de Clapmolen

·De veilingen

·Een bericht uit Canada

·Gedeelte kaart Schieland 1615

 

22

December 1991

Okergeel, 36 pagina's, inhoud:

·Het geslacht Schuddebeurs, het overzicht

·Het geslacht Schuddebeurs te Bleiswijk

·De eerste generatie Schuddebeurs op Bleiswijk

·De tweede generatie Schuddebeurs op Bleiswijk

·De grootouders van vaders zijde

·De grootouders van moeders zijde

·De boerderij "Nut voor Zorg"

·De derde generatie Schuddebeurs op Bleiswijk

·De vierde generatie Schuddebeurs op Bleiswijk

·De koren - en pelmolen "De Haas" te Bleiswijk

·De electriciteitscentrale

 

21

September 1991

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Archeologie in de 3-B hoek

·De nieuwe gemeentevlag van Bleiswijk

·Inafhankelijkheidsfeest te Bleiswijk 1913

·Over een schoorsteen en een bessestruik

·De gemeenteschool

·Openbare lagere school 1904

 

20

Juni 1991

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Openbare lagere school Bleiswijk

·Samuel

·School met de bijbel te Bleiswijk sinds 1884

·Hoog bezoek

·Snippenrust

·Snippenrust en Wooning

·De familie Tas

 

19

Maart 1991

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Snippenrust

·een ventvergunning

·Een taxatie d.d 11 mei 1811 te Bleiswijk

·Namen van de maanden

·Lijst van Bierstekers binnen Bleiswijk

·Mijn dorpje (gedicht)

·Nieuwe ingang begraafplaats Bleiswijk

·Schoolfoto uit 1899

·Een stukje Tassen-geschiedenis

 

18

December 1990

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Van ooge uittesteken ofte ooren aftesnijden zal hy hebben drie ponden te veertig grooten

·Een molentje

·De welgelegen en voordeelige windt-koornmole

·Criminaliteit in Bleiswijk eind 1700

·100 jaar geleden

·Proces verbaal

·Een eeuw geleden winterde het bar

·De gebroeders van der Tang

 

17

September 1990

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Oude schooltijden

·De school op de foto

·de fam. Van Cappelle in Bleiswijk

·Bleiswijk ingang dorp Noordzijde

·De dokterswoning

·Examen

·De Veender

 

16

Juni 1990

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·De Pastorie van de N.H. Kerk

·Stamreeks Molenaar

·Een stukje Dorpsstraat

 

15

Maart 1990

Okergeel, 32 pagina's, inhoud:

·10 mei 1940

·Bleiswijk 1940-1945

·Bleiswijkers in verzet

·Weer vrij

·Het verdwenen monument

 

14

December 1989

Okergeel, 28 pagina's, inhoud:

·De Kruisweg (deel 2)

·De oudste generaties van de familie Arlen (deel 2)

·Over torenspits en torenkruis

 

13

September 1989

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·De oudste generaties van de familie Arlen (deel 1)

·De Kruisweg (deel1)

·De geschiedenis van Bleiswijk

 

12

Juni 1989

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Groep Kranenburg

·Uit het archief van de N.H. kerk van Bleiswijk

·Dorpsstraat 2-4

·De spoorweghalte Bleiswijk - Kruisweg (aanvulling)

·Een ramp in Leiden

·Oudheidkundige Vereniging bestaat 5 jaar

·Honderden doden bij droogmaking

·Voer voor genealogen

·Ordonnantie

 

11

Maart 1989

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·De spoorweghalte Bleiswijk - Kruisweg

 

10

December 1988

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·N.H. kerk 1729

·Huijs Kranenburg

·Molen met hellend scheprad

·Luchtfoto 1969

·Een schalks bruiloftgedicht

 

9

September 1988

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Historische dagen

·Dorpsstraat t.h.v. het Gemeentehuis (1950)

·Vijf Burgemeesters van Waning

·Lijst met Burgemeesters

·Molen uit 1772 wordt gerestaureerd

·Afbeelding B. Slatius

 

8

Juni 1988

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Droogmaekerye van Bleyswyk en Hilligersberg, te veylen en verkoopen, de cavelen drooggemaakte landen.

·Acte van Indemniteit

·Uit het fotoarchief

·Van Bleiswijk's, al dan niet van Bleiswijk
(een familie met de naam "van Bleiswijk")

·Oud Bleiswijks Dorpslied

 

7

Maart 1988

Okergeel, 28 pagina's, inhoud:

·De Bataafse Armee

·Genealogisch onderzoek

·Slot Wat niet meer is deel 5

·Slot lezing A.J. Buurman deel 3

 

6

December 1987

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Adriaen Cornelisz Backer

·Wat niet meer is deel 4

·Neerslaan van een tamboer

·Lezing A.J. Buurmand deel 2

 

5

September 1987

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Lezing: De droogemaakte polders van Bleiswijk en een gedeelte van Hilligersberg 1939, A.J. Buurman

·Wat niet meer is deel 3

 

4

Juni 1987

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Groeten uit Bleiswijk (artikel over aanzichtkaarten)

·BB, Dienst Bescherming Bevolking

·Uit het fotoarchief, (oogsten)

·Wat niet meer is deel 2

 

3

Maart 1987

Okergeel, 24 pagina's, inhoud:

·Van oude radio- en televisietoestellen (tentoonstellingsnummer)

·Uit de expositie gelicht

·De eerste officiële uitzending van de NTS

·Wat niet meer is deel 1

·Uit het fotoarchief, (tuinderij)

·De scherprechter of beul

·Notariaat in Zevenhuizen

·Het gebrandschilderde raam

 

2

December 1986

Okergeel, 36 pagina's, inhoud:

·De dorpsstraat 1920 en daarna.

·Het fotoarchief heeft vorm gekregen

·Over uitvindingen en rijwieldiefstallen

·Een wandeling door de dorpsstraat

·Stille getuigen van Bleiswijkse geschiedenis

·De burgerwacht van Bleiswijk

 

1

Maart 1986

Rood, 24 pagina's, inhoud:

·Welkom

·Van het bestuur

·Prijsvraag

·Bestuurssamenstelling

·Aanwinsten en bruikleen

·Foto's en aanzichten

·De oudheidkamer officieel geopend

·Brandbestrijding

·Merklappen

·Archeologie en genealogie