• OVMB heeft ten doel het bestuderen van de geschiedenis en de kennis van volksgebruiken en folklore in de ruimste zin van het woord om daarmee het belang van het verleden voor het heden en de toekomst aan te tonen, gericht op Bleiswijk en omgeving.
  • Het opsporen en catalogiseren van voorwerpen en documentatiemateriaal dat betrekking heeft op het hierboven genoemde. Het verzamelen, inventariseren en beschrijven van foto's.
  • Het ijveren voor het behoud van het eigen karakter van het dorp en zijn directe omgeving van zowel landschap als de gebouwen en monumenten.
  • Het in stand houden van een historisch museum. Dit museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek.
  • Getracht wordt dit doel te bereiken door: het houden van tentoonstellingen, het organiseren van bijeenkomsten en lezingen.
  • Zoeken van samenwerking met andere organisaties en instellingen met een verwant doel.