1000 JAAR KERK IN BLEISWIJK met 'Bleiswijk zingt door de eeuwen heen' op 14 september 2013

Tussen 1000 en 1025 stond er mogelijk een kerkje of kapel in het zeer dun bevolkte gebied van Bleiswijk. Voor de kerken van het Interkerkelijk Overleg en de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk is dit aanleiding om dit jaar aandacht te besteden aan de geschiedenis van het Christendom in Bleiswijk door middel van thema avonden en een expositie in het Historisch Museum in de Dorpsstraat 5.

Programma najaar 2013

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Op deze Open Monumentendag zijn de Dorpskerk aan de Kerkstraat en de R.K. kerk aan de Hoefweg van 10 - 16 uur voor bezichtiging opengesteld.

In de middaguren is er in de R.K. kerk een meezingprogramma onder de aansprekende titel 'Bleiswijk zingt door de eeuwen heen'.
De te zingen liederen komen uit de verschillende liedbundels van de deelnemende geloofsgemeenschappen en zijn aangedragen door Gerard de Bruin, Dick van der lecq, Erna Pieters en Kees Rutten.

Om 14.15 uur is er een welkomstwoord en een toelichting op de te zingen liederen.

U BENT VAN HARTE UITGENODIGD OM MEE TE ZINGEN.

 

DINSDAG 22 OKTOBER
Het themajaar wordt afgesloten met een forumavond in de Dorpskerk. Dit avondthema betreft de interkerkelijke samenwerking en de visie vanuit de kerken op de toekomst van het christendom in Bleiswijk.

Inloop vanaf 19.30 uur; aanvang 20 uur.

In het forum zitten de voorgangers van alle deelnemende kerken.
Burgemeester Ewald van Vliet zal het forumgesprek leiden.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

drs. Pier R. Tolsma, diakenDeelnemers 1000 jaar kerk Bleiswijk Parochiefederatie Oostland Hoefweg 57 2665 CC Bleiswijk 06 -12967036

of

Dirk Luijendijk Voorzitter OVMB Dorpsstraat 5 2665 BG Bleiswijk 06-42142443

 

 

 

Lezing Odmar van den Berg: “Meer dan Curaçao in Rotterdam” [16-2-2011]

Op woensdagavond 16 februari 2011 hield Odmar van den Berg in het Historisch Museum Bleiswijk de lezing ‘Meer dan Curaçao in Rotterdam’. Deze lezing was georganiseerd i.s.m. Bibliotheek Oostland.

Odmar van den Berg is werkzaam bij Bibliotheek Oostland, en houdt zich o.a. bezig met de Historische Informatie Punten in Bibliotheek Oostland. Hij behaalde in de week van de lezing zijn Master of Arts titel, na het succesvol afronden van de Master Global History ans International Relations aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De lezing was gerelateerd aan zijn afstudeeronderzoek en stage bij het Gemeente Archief Rotterdam en gaf de inhoud van zijn master thesis beknopt weer.

Odmar gaf een overzicht van de migratie van Antillianen naar Rotterdam. Deze viel in twee perioden uiteen; de eerste migratiegolf van hoog opgeleide Antillianen rond 1970 en de instroom van lager opgeleide jongere Antillianen na 1995. Het onderzoek splitste zich toe op de processen van cultuurbehoud en cultuurverandering, o.a. de eetcultuur, religie. Het Antilliaanse Zomercarnaval illustreert het proces van cultuurverandering: het ‘carnaval’ werd door de Nederlandse kolonisator meegenomen vervolgens het Zomercarnaval weer mee terug naar Nederland.

Odmar reikte de aanwezigen andere gezichtspunten om het maatschappelijk debat over migratie te volgen. Er zou meer gesproken moeten worden over ‘creolisering’ i.p.v. over ‘integratie’. Creolisering is een concept uit de linguïstiek dat is opgeplakt door sociale wetenschappers en is een veel genuanceerder concept om cultuurveranderingen aan te geven.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting.