Veel handen maken licht werk ! Dit gezegde geldt ook voor OVMB.

Heeft u belangstelling voor de activiteiten van OVMB en kunt u daarin bijdragen, in welke vorm dan ook, meld u dan bij het bestuur. Samen komen we wel tot een vorm waarin uw bijdrage gerealiseerd kan worden.

Momenteel zoekt OVMB mensen voor de volgende kortlopende projecten:

  • het, in overleg met het bestuur, organiseren van excursies naar kleine musea en oudheidkamers in de nabij gelegen regio, maximaal twee maal per jaar.
  • Het maken van interviews met oudere Bleiswijkers en deze interviews vastleggen in woord, beeld en geluid (oral history).
  • Onderzoek doen naar de geschiedenis van oude panden in de Dorpsstraat, dit kan per pand worden gedaan en dit schriftelijk vastleggen.
  • Het, na gedegen instructie, verzorgen van rondleidingen in de Dorpsstraat, bijvoorbeeld ter gelegenheid van Open Monumentendag.

Daarnaast zijn er zeker mogelijkheden om voor langere tijd aan een project te werken. Hebt u belangstelling voor één van de genoemde projecten, neem dan contact op met het bestuur van OVMB.

Tevens zijn wij op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Voelt u hier iets voor of wilt u er eens over praten, meld u dan bij het bestuur.

Zie ook onder werkgroepen.