Afdrukken
Vereniging

Veel handen maken licht werk ! Dit gezegde geldt ook voor de OVMB.

Heeft u belangstelling voor de activiteiten van de OVMB en kunt u daarin bijdragen, in welke vorm dan ook, meld u dan bij het bestuur. Samen komen we wel tot een vorm waarin uw bijdrage gerealiseerd kan worden.

Momenteel zoekt de OVMB mensen voor de volgende kortlopende projecten:

Daarnaast zijn er zeker mogelijkheden om voor langere tijd aan een project te werken. Hebt u belangstelling voor één van de genoemde projecten, neem dan contact op met het bestuur van de OVMB.

Tevens zijn wij op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. Voelt u hier iets voor of wilt u er eens over praten, meld u dan bij het bestuur.

Zie ook onder werkgroepen.