De werkgroep bibliotheek houdt zich bezig met het beheer van boeken en andere publicaties. Inschrijven, catalogiseren, raadpleegbaar maken zijn de voornaamste taken.