De werkgroep genealogie houdt zich bezig met genealogisch onderzoek van families uit Bleiswijk en omliggende plaatsen. Ten behoeve hiervan wordt genealogisch ondersteunend materiaal verzameld en beheerd. Te denken valt aan:

  • Een verzameling familie-advertenties, -drukwerk zoals geboorte-, trouw- en overlijdensberichten en bidprentjes, gesorteerd op achternaam.
  • Genealogische publicaties, genealogieën, kwartierstaten en dergelijke
  • Naslagwerken en cd roms op genealogisch gebied
  • Gegevens uit DBT boeken en burgerlijke stand

Hierbij kan gebruik gemaakt worden een genealogie programma op de computer.