De werkgroep voorwerpen beheert de collectie voorwerpen in de ruimste zin des woords. De belangrijkste taken zijn:

  • Verzamelen, registreren en catalogiseren van voorwerpen
  • Verwerven van voor het museum geschikte voorwerpen
  • Het beschrijven van museale voorwerpen
  • Het gereedsklaar maken van voorwerpen voor tentoonstellingen