Binnen de vereniging OVMB en binnen het Historisch Museum Bleiswijk worden een aantal vaste taken uitgeoefend binnen werkgroepen. De volgende werkgroepen functioneren binnen de OVMB: Werkgroep voorwerpen, Werkgroep Foto's, Werkgroep Knipselkrant, Werkgroep Bibliotheek, Werkgroep Genealogie.

Naast bovengenoemde activiteiten zijn er ook vrijwilligers die tijdens de opening van het Historisch Museum de bezoekers ontvangen en begeleiden.