No Service Fees - Reds Tickets The Official site of the Yankees Tickets

Zoeken

Font Size

Zoeken/Font

Monumenten

Een van de doelstellingen van de OVMB is het ijveren voor het behoud van het eigen karakter van het dorp en zijn directe omgeving van zowel landschap als de gebouwen en monumenten.

De voormalige gemeente Bleiswijk heeft een rijke historie. Op sommige plekken zijn nog sporen uit de twaalfde eeuw te vinden. Het is van groot belang dat, waar dit nog mogelijk is, de geschiedenis van Bleiswijk, zichtbaar in gebouwen en gebieden bewaard blijft. Het college van B&W van Lansingerland heeft dan ook de Commissie Cultureel Erfgoed ingesteld om hierover te adviseren. Hieronder treft u meer informatie aan over de Commissie Cultureel Erfgoed en de monumenten in Bleiswijk.

Commissie Cultureel Erfgoed

In 2009 heeft het college van B&W de leden van de Commissie Cultureel Erfgoed benoemd. De commissie is samengesteld uit deskundigen uit de sector en met kennis van de verschillende kernen. De commissie heeft de taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het cultureel erfgoed in Lansingerland. Onderdeel daarvan is het uitbrengen van advies over de selectie van (nieuwe) gemeentelijke monumenten.

In de commissie heeft vanuit Bleiswijk zitting Jef Dirker. In de gemeentepolitiek heeft hij als raadslid en wethouder van Bleiswijk bestuurlijke ervaring opgedaan. Tijdens het voorzitterschap van de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk (OVMB) is zijn kennis van de geschiedenis van Bleiswijk sterk toegenomen. Het bewaren van Bleiswijks cultureel erfgoed is toen goed van de grond gekomen en wordt daar ook nu met kracht voortgezet. Hij is nu voorzitter van de stichting Vrienden van de Dorpskerk.

Deze stichting heeft tot doel om door middel van muzikale evenementen het culturele leven te stimuleren, en het behoud van de Dorpskerk te waarborgen (rijksmonument uit 1532). Als lid van de Commissie Cultureel Erfgoed tracht hij, in samenwerking met de andere leden van de commissie, het culturele erfgoed in Lansingerland de bestuurlijke belangstelling te krijgen die het verdient.

Naast zijn werk aan de Technische Hogeschool in Delft heeft Jef Dirker tijdens een studie culturele wetenschappen aan de Open Universiteit de module stedenbouw bestudeerd.

De leden en het bestuur van de OVMB zullen het werk van de Commissie Cultureel Erfgoed van harte ondersteunen.

Monumenten

Er zijn twee soorten monumenten, rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

ovmb.nl gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Wij gebruiken geen cookies ten behoeve van statistieken / tracking diensten. Lees ons privacy beleid.

Ik accepteer cookies voor deze website.

EU Cookie Directive Module Information